LE74

De 1e opdracht aan de scheepswerf de Boer in Lemmer voor het bouwen van een aak in ijzer, werd gegeven door Greate Steven. Maar het puddelijzer was weerbarstig. De zwaardklampen lagen in het water, er zat een knik in het berghout en hij was te smal in zijn kont, dus Great Steven keurde hem af. Deze eersteling heeft gevist als LE28 (Willem van der Bijl) en is later in bezit geweest van Yge Blom. Daarna is de LE74 gebouwd. Ze viel helaas bij de tewaterlating in 1900 van het wagentje, de vingerlingen spatten er af. Waarschijnlijk is hij daardoor pas in 1901 in de vaart gekomen. Met de aak is tot 1958 door Frans en Steven Visser gevist.

Frans en Steven ware de zoons van Greate Steven. Die kon als enige in de Zuiderzee beide zwaarden tegelijk ophalen. Bovendien heeft hij in 1906 tijdens een zware storm 4 mensen uit de mast van de Lemmerboot gehaald tijdens een spectaculaire reddingsactie. Voor meer informatie over de redding zie pagina redding.

Een motor kwam er pas in toen zijn zoons het schip overnamen in 1925, een T-Ford; in ’47 een 2 cil. Skoda en in ’84 een 18 jaar oude Bolinder. In 1959 kocht Frans Schreuder III de aak (In 115 jaar de enige verkoop!), bracht er vele weekenden en vakanties met zijn gezin op door. Wel was hij jaloers op zijn zoon, Frans IV die veel verder op het Oostelijk wad ging (tot de Jade) en vaak droog viel. Op latere leeftijd ging hij dan weer mee om dit ook mee te maken. Hij overleed in 2011. Ook Frans IV heeft er na het varen in de studententijd met zijn gezin op gevaren. Nu na de pensionering schippert hij er mee met vrienden en groepen, samen met de 2 vrijwilligers Joop en Jan.